10. díl. S Vladimírem Kmochem, o digitálních závislostech a léčivé síle přírody

15. 10. 2020

Jak nacházet rovnováhu mezi pracovním a osobním životem, o osobní psychohygieně a o radostech spojených se zakládáním biozahrady a ovocného sadu.

podcast-1.jpg

Dnes jsme si povídali s Vladimírem Kmochem, psychiatrem se specializací na digitální závislosti, ale také vášnivým pěstitelem jabloní, zahrádkářem a tatínkem tří dětí. Vladimír působí mimo jiné v Institutu neuropsychiatrické péče (Centru pro léčbu digitálních závislostí). Dozvěděli jsme se mnohé o úskalích spojených s nadměrným užíváním sociálních sítí, počítačových her a technologií, jako jsou chytré telefony a tablety, ale – a to je neméně důležité - také o hledání rovnováhy mezi pracovním a osobním životem, osobní psychohygieně, radostech spojených se zakládáním biozahrady a ovocného sadu. Zde je několik vybraných otázek, na které v této epizodě naleznete odpověď:

• Jakou roli při vzniku závislosti roli hraje genetika, výchova či zkušenosti z dětství?
• Sbírání osobních dat a nakládání s nimi v rámci sociálních sítí hraničí s etikou i svobodou. Je vůbec možné využívat je ve svůj prospěch a „chytře“, nebo nám nevyhnutelně více berou než dávají?
• Jaké důsledky může mít nadužívání technologií pro děti a dospívající?
• Jak jsou ohroženi ti, pro něž jsou sociální sítě povoláním, tj. správci firemních účtů, influenceři, osobnosti?
• Jak hledat ve světě, kde jsme všichni propojeni a máme možnost být 24/7 dostupní, balanc mezi pracovním a soukromým prostorem? Umíme se ještě odpojit, nechat počítač v práci?

Zdroje, které byly v této epizodě zmíněny: film The Social Dilemma, knihy Manfreda Spitzera (Kyberprostor, Digitální demence, Kyber a eko), kniha Adama Altera Neodolatelné; kurz Ovocný strom v krajině a kurz Zahradní terapie (Zahradnická faktulta Mendelovy univerzity).

„Ženy bývají více ohroženy závislostí na sociálních médiích.“

podcast-2.jpg
podcast-7.jpg
Chcete článek nasdílet?