8. díl. S Evou Dittrich Sanigovou

21. 9. 2020

O svobodném přístupu ke vzdělávání, na co by měla děti škola připravit a o důležitosti volné hry.

podcast-3.jpg

Dnes jsem si povídala s Evou Dittrich Sanigovou, odbornicí na oblast základního vzdělávání, zakladatelkou progresivní školy VELA, inspirativní podnikatelkou a maminkou dvou dětí, Elišky a Tadeáše. Naším hlavním tématem byla škála a možnosti smysluplného vzdělávání na prvním a druhém stupni, ať už v Praze či mimo ni. Jakými pozitivními změnami procházejí veřejné školy a jak si, pokud to jako rodič preferujeme, vybrat alternativní či komunitní školu? Co by mělo při vzdělávání být naším hlavním cílem? Jak by měla probíhat diskuse mezi školou a rodičem? A jaké jsou možnosti a podoby domácího vzdělávání? Eva je zastánkyní svobodného přístupu ke vzdělávání, který respektuje vnitřní motivaci dítěte a pracuje s dětmi individuálním a laskavým způsobem. Věří, že připravit děti na šťastnou budoucnost znamená zejména nevzít jim radost z učení a vnímat propojení svobody se zodpovědností. Ponechat jim možnost volné hry a možnost „být dítětem“. Není proto příznivcem klasické frontální výuky ani přemíry organizovaných aktivit a kroužků. Vede rodiče k tomu, aby si vybrali školu, se kterou jsou hodnotově v souladu. Svou vlastní školu vede demokratickým způsobem jako svobodnou firmu. Je aktivní na poli reformy školství a poskytuje konzultace a asistenci ostatním školám, ať již nově vznikajícím či školám státním. Sdílela s námi i to, jaké vize a sny má do budoucna, jaké to je „mít školu“. Děkujeme za krásné a inspirativní setkání.

Zdroje, které byly v této epizodě zmíněny: 

www.svobodauceni.cz
www.eduin.cz
www.inspirativni-skoly.cz
www.skolavela.cz
www.jakvybratskolu.cz

"Přála bych si, aby děti zůstaly samy sebou... Úlohou školy je naučit je přežít samy za sebe." 

podcast-2.jpg
podcast-8.jpg
Chcete článek nasdílet?