Umění odpočinku

25. 8. 2023

Dát si nohy nahoru a každý den alespoň několik minut nic nedělat na svém "to do" listu většina z nás nemá. S Petrou Šlechtickou, lektorkou restorativní jógy, jsme si povídaly o tom, proč bychom si takové chvilky uvolnění a hloubkové relaxace měli dopřávat, jak si na ně v každodenním shonu najít čas a jak samotné zastavení se může být pro některé z nás výzvou. Petra zdůrazňuje, že i ona sama si musí čas na odpočinek vědomě připomínat. Popisuje, čím ji restorativní jóga okouzlila a jak se stále učí vnímat aktivitu a pasivní relaxaci jako dvě strany jedné mince.

2023-02-24-nila-petra-slechticka-0010.jpg

Rozhovor vedla: Tereza Kaňková
Foto: Ondřej Horák

Proč je pro nás vedle aktivního odpočinku důležitý i ten pasivní, kdy tělo „nic nedělá“?

Tělo přirozeně ze své podstaty potřebuje, ať už chceme nebo nechceme, občas chvíli nedělat nic. Je to dáno naší nervovou soustavou. Často lidé s radostí sdílí, jak si náramně odpočinuli při chataření, sekání trávníků, pečení dobrot a jiných koníčcích, které jsou právě tou naší radostí a dělají nám bezesporu dobře, ale z pohledu procesů v těle nám ten odpočinek nedopřejí.

Budeme mít dobrý pocit, když se těmto aktivitám budeme věnovat, ale naše tělo bude, byť příjemně, unavené. Proto je důležité dopřát si zastavení a relaxaci. Aktivní odpočinek a pasivní odpočinek jsou dva různé typy strategie naší regenerace. Oba se blahodárně doplňují a dopřávají úlevu mysli i tělu. 

2023-02-24-nila-petra-slechticka-0018.jpg

Dopřáváš si v životě dostatek odpočinku, nebo se k němu i ty musíš občas přemlouvat a vědomě si ho plánovat?

Vědomě si ho připomínám a učím se ho zařadit do denního programu. Neuměla jsem to, nebo spíš jsem si to neuměla pojmenovat. Vždy jsem tíhla spíše k rozjímání, povídání, nespěchání a takovému tomu „jižanskému“ stylu života, ale to se nikdy moc nehodilo… Vyrostla jsem na vesnici a tam byla pořád nějaká domácí práce, pak přišly studijní a pracovní povinnosti. Také jsem chtěla cestovat, vidět svět a zažít dobrodružství, vyzkoušet své možnosti, rozevřít křídla. Odpočinek není něco, co svět sám od sebe nabízí, musíte si jej dopřát. 

S mateřskou rolí jsem z toho „více“ začala postupně odlupovat a stále odlupuji na „méně“. Nejde to ze dne na den. Nejstaršímu synovi je skoro 11 let a mám pocit, že se v tom usazuji teprve pár posledních roků. Největší výzvou není přiznat si to, ale vyjít s tím ven a říct si o pomoc, vyslovit, že na něco nemáte sílu, že nepřijdete, že se potřebujete zastavit. To se učím v podstatě stále – vnímat aktivitu (práci) a odpočinek, dvě doplňující se části jednoho celku. A vnímat je jako přátele, ne protichůdné jevy, jak na ně často nahlížíme. 

Restorativní jóga, které se věnuješ, patří mezi méně známé formy jógy. Mohla bys nám ji krátce představit?

Jedná se o styl jógy, který se zaměřuje na relaxaci a uvolnění stresu. Může být neuvěřitelně prospěšná jak pro tělo, tak mysl, a v posledních letech získává na popularitě i u nás. Cílem restorativní jógy (dále jen RJ) je ztišit nervový systém a snížit přebytečné napětí v těle, tedy stres. Pozice neplynou jako při aktivní praxi, naopak tempo je pomalé, minimální, a to vytváří podmínky pro to, aby v těle mohlo dojít k uvolnění a odpočinku. Nadělíme si čas a prostor pro otevření míst v těle, která během činností více či méně stahujeme, přepínáme. 

RJ je známá používáním bolsterů, dek a dalších relaxačních pomůcek. Tělo takto vypodložené je v určité flexi, nemusí energii vydávat, aby ji získalo, ale naopak ji dostává z toho, že si dopřejeme čas, klid a odpočinek

Jaká byla tvoje cesta k restorativní józe? Oslovovaly tě vždy spíše klidnější formy jógy?

Na té cestě pořád jsem a stále víc si užívám její kouzlo, aneb jak říká Judith H. Lasater, moje učitelka a významná, světově uznávaná jógová lektorka: „RJ je kouzlo, ale nefunguje, když ji neděláš.“ S jógou jsem začínala ve svých pětadvaceti, nejprve doma se sestrou, která jógu studovala a představila mi vinyasa flow jógu. Tu jsem si na dlouhou dobu oblíbila a dopřávala si ji několikrát týdně. Seznámila jsem se tenkrát také s Lucií Königovou a Lenkou Nezvalovou a jejich styl sdílení jógy, byť má každá to své, mě naprosto vtáhl. Pak jsem při cestách měla příležitost studovat s Donnou Farhi a strávila nějaký čas na její farmě. Tam jsem si také pořídila, výměnou za práci na zahradě, svůj první bolster. K rozhodnutí nabídnout tuto praxi ve větší míře i ostatním jsem dospěla až při studiu výcviku Jóga jako vědomá cesta, když mě moje učitelka Lucie Königová povzbudila k napsání studijní práce a sdílení s ostatními lektory.

2023-02-24-nila-petra-slechticka-0001.jpg
2023-02-24-nila-petra-slechticka-0003.jpg

Kdo chodí na hodiny restorativní jógy – ti, kteří si uvědomují význam odpočinku, nebo ti, kteří ho opravdu potřebují?

Je to různé a změnilo se to. Za poslední rok jsou to většinou ti, kteří si odpočinek užívají, vnímají, že jim v této formě prospívá, a dopřejí si zastavení. Vědí, že na lekci nemusí nikam spěchat, že se nečeká žádný výkon, ba naopak – když je jim v nějaké pozici dobře, tak si v ní zůstanou a nehodnotí, co je. Naše tělo je vděčné, když mu poskytneme prostor a čas, aby mohlo přijmout a zpracovat, co se každý den odehrává. Samozřejmě se stává, že na lekce nebo semináře přicházejí i ti, kteří se odpočinku brání a je to pro ně výzva. Těm fandím a obdivuji, že to jdou zkusit. Většina z těch, kteří srdnatě prosazují aktivitu a ležení odmítají, právě nejvíce potřebují ono vnitřní otevření a porozhlédnutí se, které přes přílišné napětí nevnímají. 

Dovedu si představit, že restorativní jóga je vhodná pro širokou škálu lidí, možná pro každého. Je naopak někdo, komu bys ji nedoporučila, nebo upozornila bys na něco, na co si dát pozor?

Dá se říct, že ji mohou zkusit všichni. Je však důležité si uvědomit, že restorativní jóga nemusí být vhodná v každé životní situaci nebo pro každého z nás tak, jak ji známe. Když jste po zákroku či se zotavujete ze zranění, trpíte chronickou bolestí, nebo řešíte jakoukoliv zdravotní situaci či duševní stav (úzkost, zármutek, vyčerpání, ale i přetlak vzrušení a elánu), nabízí se řada modifikací a variant, které se přizpůsobí individuálním potřebám a aktuálním schopnostem. V tom je RJ velmi přívětivá a vlastně každé uložení do pozice je individuální a dá se přizpůsobit. Důležité je znát svůj stav a možnosti a ty se svým lektorem sdílet. Významná je tím pádem i vzájemná důvěra a komunikace. Proto často doporučuji nejprve RJ vyzkoušet se zkušeným lektorem a naučit se základním principům, a pak už se můžete vypodkládat i sami. 

2023-02-24-nila-petra-slechticka-0012.jpg

Povídaly jsme si o tom, že lidé restorativní jógu často zaměňují s jin jógou. Jak se tyto dvě formy odlišují? 

RJ a jin jóga jsou dva samostatné a krásné styly, jógové školy, z nichž každá má svůj vlastní záměr, a k tomu jin jóga i libozvučný název. Jedná se o jemné styly, ale jin jóga je aktivnější forma jógy, která se zaměřuje na protažení, posilování síly a flexibility. Naproti tomu restorativní jóga je pasivní cvičení, které směřuje k otevření a ztišení bez záměru aktivity. Pomůcky používají oba styly, ale využití se liší. Jin jóga je používá k dosažení náročnějších pozic, zatímco restorativní jóga nabízí vypodložení, které vytváří pocit pohodlí a lehkosti v každé pozici.

Panují ohledně restorativní jógy nějaké mýty, které bys ráda vyvrátila nebo uvedla na pravou míru? 

Řada mýtů se týká pomůcek – lidé se domnívají, že bez nich si doma neporadí, nebo chápou jejich používání jako známku toho, že jim něco nejde a potřebují pomoc. Lidé také někdy vnímají RJ jako línou a nudnou. V neposlední řadě ji neoznačují jako cvičení, když se přeci nehýbou. Většina mýtů pramení z nepoznání a nevědomosti, co je záměrem RJ a jaký má význam. Lidé vlastně často „nemají čas“ o tom přemýšlet. To platí nejen o RJ, i o józe jako takové panuje řada mýtů.  

Při restorativní józe člověk setrvává v jedné pozici deset a více minut, jen dýchá, v úplném tichu nebo za zvuků klidné hudby. Tělo je v klidu, ale v naší hlavě může být naopak dost živo. Je to na této formě jógy to nejtěžší – popasovat se s našimi myšlenkami, zklidnit mysl?

Nejen se popasovat s myšlenkami, ale i samotné zastavení může být pro některé studenty výzvou. Pomůže nám právě vypodložení, které tělu dává pocit úlevy, klidu a bezpečí. Je proto nesmírně důležité s přípravou pozice nespěchat a uložit se maximálně pohodlně. Zejména vypodložení hlavy je klíčem ke ztišení a dosažení příjemného pocitu. Velkým pomocníkem je dech a jeho pozorování. Když si všimnete, že vaše mysl bloudí, vraťte svou pozornost k dechu. Soustřeďte se na pocit dechu, který se pohybuje dovnitř a ven z těla. Víme, že myšlenky jsou s námi pořád, ať na úrovni vědomí či nevědomí, nemáme tlačítko, kterým je vypneme a pak zapneme. Pokud je mysl rozjitřená, doporučuji studentům stát se tzv. pozorovatelem svých myšlenek, nijak je nesoudit, neprožívat a nebojovat. Vytvořit si jakýsi prostor mezi sebou a myslí. Připomenout si přítomnost. 

2023-02-24-nila-petra-slechticka-0009.jpg

Mohou ti, kteří nemají možnost chodit na hodiny, ať už jsou důvody jakékoliv, prvky restorativní jógy nějakým způsobem zařadit do svého běžného života? I když mají jen pár minut denně?

I jedna minuta je cenná a pomáhá, zkuste to. Na jednu minutu si zavřete oči, vnímejte jen, co je teď, a dopřejte si ten zázrak přítomnosti. Je to skvělé třeba před tím, než se pustíte do práce, vydáte se na cestu, začnete jíst oběd, cokoliv. Výborně to funguje i s dětmi. 

Doma i bez velké parády a přípravy si stačí odložit na chvíli nohy na gauč nebo židli, pod hlavu dát pohodlný polštář a přes oči položit jemný šátek. Máte-li po ruce vonný olej, jemně si jej vetřete do dlaní a dopřejte si dotyk, pohlazení zahřátých dlaní. Dotyk je též velkým pomocníkem při úlevě. Když máte možnost si dopřát oporu, o něco se opřít nebo se obejmout, mnohdy právě toto představuje světlo úlevy v každodenním shonu. 

Máš ty své oblíbené pozice, které zařazuješ i během dne?

Když si nechám hezky na očích připravený bolster (a to doporučuji, nechat se zvát připravenými pomůckami), moc ráda se přes něj položím, třeba jen tak čelem a tělem směrem k zemi, pro ukotvení. Nebo se naopak položím přes bolster na záda s jemným vypodložením pod hrudník – pro otevření ramen, paží a prostoru kolem srdce, bránice. Takhle stačí i pár minut. Skvělé je také jen tak se položit na záda, vypodložit hlavu, aby nepadala na stranu a nezakláněla se, kolena pokrčit, chodidla postavit na zem. Svou roli hrají i rituály, které pomáhají při zařazení praxe odpočinku, času pro sebe. 

Je člověk schopen sám se doma nastavit do správné pozice? 

Možné to je. Dobré je dopřát si nejprve společnou lekci a nechat si ukázat, jak používat pomůcky, jaké jsou základní principy a co je dobré neopomenout. 

Je čas, který setrváme v pozici, důležitým faktorem míry odpočinku? Platí čím déle, tím kvalitnější uvolnění a odpočinek?

V pozicích, do kterých se pohodlně uložíme, zůstáváme delší dobu, obvykle 5–20 minut. Dá se říct, že delší čas v restorativní jógové pozici navodí plnější uvolnění. Když jste v pozici déle, dopřáváte tělu a mysli čas se uvolnit a zbavit stresu. Důležité je si uvědomit, že každý bude mít s restorativní jógou jiné zkušenosti. Někteří lidé mohou zjistit, že jsou schopni hluboce relaxovat za kratší dobu, zatímco jiní budou potřebovat času více. Naslouchat svému tělu a dovolit si oddat se pozici bez ohledu na čas je kouzlem této praxe. 

Jak bys chtěla, aby se studenti po tvé lekci cítili, s čím odcházeli?

Se sebou. S tím, že ví, jak jim je, že v sobě mají tu největší oporu a na laskavé setkání se sebou se mohou sami kdykoliv vypravit. A v neposlední řadě, že ví, že nejen mohou, ale zejména umí méně.

 

Chcete článek nasdílet?